Asociacijos veiklos principai

Asociacija "Už sąžiningą bankininkystę" - tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacija yra laisvanoriška organizacija, įsteigta narių, kaip banko klientų, interesams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

Asociacija yra ne pelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo įstatų.