Asociacijos veikla

Asociacija pagal galimybes padeda bankų nuviltiems klientams. Mes paremiame nukentėjusius savo žiniomis, patarimais, pasidalijame geriausia patirtimi.

Prireikus klientui rekomenduosime advokatą, jei ginčas tarp kliento ir banko persikelia į teismą. Iki teismo, patarsime, kaip išspręsti problemą naudojantis Lietuvos banko vartotojų apsaugos mechanizmais.

Asociacija ir pati gali dalyvauti teisminiuose procesuose, atstovaudama narių interesams. Būna atvejų, kai Asociacija dalyvauja kaip tretysis suinteresuotas asmuo - šis procesas susijęs su vadinamąja DNB SASO byla. 2011 metais Vertybinių popierių komisija konstatavo, kad DNB bankas galėjo piktnaudžiauti investuotojų pasitikėjimu. Komisijos nuomone, bankas turėtų prisiimti atsakomybę ir atlyginti žalą suklaidintiems investuotojams. Bankui šias Vertybinių popierių komisijos išvadas apskundus, Vilniaus apygardos administracinis teismas į procesą trečiuoju asmeniu įjungė asociaciją „Už sąžiningą bankininkystę“.