Bendros taisyklės

Asociacijos nariais gali būti fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Asociacijos nariu negali būti valstybės valdžios, valdymo ir valstybės kontrolės institucijos, teismai.

Asociacijos nariai moka vienkartinį stojamąjį mokestį, o kasmet - metinį mokestį.