Didžiausiai unijai - skaudus Lietuvos banko smūgis į paširdžius

2013 m. gegužės 31 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, inspektavimo metu nustačiusi, kad kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ tinkamai nevertina prisiimamos kredito rizikos, paliko galioti jos veiklos apribojimus. Maža to, nuspręsta vienu ypu nušalinti net tris didžiausios šalyje kredito unijos vadovus.

Vilniaus taupomosios kasos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Darius Čepauskas, stebėtojų tarybos pirmininkas Augustinas Deksnys ir paskolų komiteto pirmininkas Justas Čaikauskas Lietuvos banko sprendimu neteko šių pareigų.

Unijai tebėra nurodyta laikinai nesudaryti didesnės kaip 30 tūkst. litų vertės skolinimo sandorių, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas nustatyti pagal rinkos vidurkį.

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ įpareigota parengti ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pateikti pažeidimų ir trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Unija taip pat įpareigota tinkamai įvertinti finansinį turtą ir suformuoti reikiamus specialiuosius atidėjinius, numatyti kapitalo stiprinimo priemones.

ELTA ir lrytas.lt inf.

Skaitykite daugiau:
http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/didziausiai-unijai-skaudus-lietuvos-banko-smugis-i-pasirdzius.htm

Komentarai