Po svarstymo pritarta siūlymui įtvirtinti fizinio asmens bankroto galimybę

Vilnius, 2012 m. balandžio 19 d.

Seimas po svarstymo pritarė Fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą Nr. XIP-3052(2) ES, kuriuo numatoma įtvirtinti fizinio asmens bankroto galimybę. Už teisės akto projektą balsavo 58 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 6 parlamentarai. Tam, kad įstatymas būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Svarstomu projektu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, taip pat ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (apie 20 tūkst. Lt). Šis įstatymas būtų taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.

Pagal siūlomą projektą fizinio asmens bankroto procesas vyktų teismo tvarka, o inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą galėtų tik pats fizinis asmuo. Remiantis projekto nuostatomis fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki šio pareiškimo pateikimo dienos privalėtų apie tai pranešti raštu visiems kreditoriams ir tik tuomet galėtų pateikti pareiškimą teismui.

Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens turtu ir visomis gaunamomis fizinio asmens pajamomis disponuotų bankroto administratorius. Fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir jo mokumui atkurti turėtų būti parengtas planas, kurio įgyvendinimo trukmė negalėtų būti ilgesnė nei penkeri metai.

Pagal projektą antrą kartą bankrutuoti fizinis asmuo galėtų ne anksčiau kaip po dešimties metų po šio proceso. Priėmus šį teisės aktą, įstatymas įsigaliotų 2013 m. kovo 1 d.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato nemokaus fizinio asmens bankroto galimybės.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Seimas

Komentarai