Paremkite mūsų veiklą

Asociacijos veikla neįmanoma be finansinės narių ir visų geros valios žmonių paramos.

Pasinaudokime suteikta galimybe iki 2 procentų savo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti teisingam reikalui! Jūsų parama pasinaudojant šia lengvata - tai ne papildomi pinigai iš Jūsų kišenės, tai tiesiog jau Jūsų sumokėti gyventojų pajamų mokesčio pinigai, kurie atiteko valstybės biudžetui. Jūs galite pareikšdami savo valią dalį jūsų jau sumokėtų mokesčių skirti mūsų asociacijai.

Jūsų parama padės mums geriau atlikti savo misiją - galėsime tvirčiau ginti bankų klientų interesus. Be informacijos sklaidos, be ekspertų samdymo, be profesionalios teisinės pagalbos šis uždavinys būtų sunkiai įgyvendinamas. O šiems reikalams reikia daug lėšų. Jūsų parama bus panaudota tikslingai ir taupiai.

Galite skirti paramą Asociacijai ir nesinaudodami 2 procentų galimybe, o tiesiogiai. Prašome dėl tokios paramos skyrimo detalių susisiekti su Asociacijos vadovais.

Asociacija turi paramos ir labdaros gavėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.