Trys finansinių paslaugų vartotojus ginančios asociacijos buriasi bendram tikslui

Trys finansinių paslaugų vartotojus ginančios asociacijos buriasi bendram tikslui – mažinti bankų dominavimą ir apginti skriaudžiamus bankų klientus

Vilnius, 2012 m. vasario 6 d.

Trys finansinių paslaugų vartotojus ginančios asociacijos buriasi bendram tikslui – mažinti bankų dominavimą ir apginti skriaudžiamus bankų klientus.

Praėjusią savaitę Lietuvos bankų klientų asociacija, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija ir asociacija "Už sąžiningą bankininkystę" pasirašė bendradarbiavimo sutartis, kuriomis įsipareigojo derinti veiksmus, siekiant geresnės bankų ir kitų finansinių institucijų vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje.

"Bankų veikla yra labai svarbi visiems mums, deja, bankų elgesys ne visuomet tenkina Lietuvos žmones. Turime savo šalyje įdiegti geriausią pasaulinę patirtį, kaip apsaugoti silpnesnės pusės – bankų klientų – interesus, o tam reikia suvienyti jėgas", – teigė Lietuvos bankų klientų asociacijos direktorius Rūtenis Paukštė.

Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos direktorės Eglės Kybartienės teigimu, nepasitenkinimas finansinių paslaugų kokybe – ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos Bendrijai būdinga tendencija.

Naujausios Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės duomenimis, labiausiai įvairių ES šalių vartotojų netenkina finansinių paslaugų, investicijų (įskaitant pensijas ir vertybinius popierius), būsto paskolų ir nekilnojamojo turto paslaugų rinkos. Kasmetinėje vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje Europos Komisija vertina 51 paslaugų ir prekių rinkas, kuriose išleidžiama daugiau kaip 60 proc. namų ūkių biudžeto. Taip siekiama nustatyti, kurios rinkos labiausiai netenkina ES vartotojų.

"Mūsų asociacija - jauniausia iš šių trijų organizacijų, tačiau jau spėjome pajusti, koks reikšmingas mūsų šalies piliečiams jų teisių gynimas prieš dominuojantį ekonomikoje bankinį kapitalą. Bankininkystė gali būti sąžininga, tą parodo šimtmečius gyvuojanti tradicija užsienyje. Norėtųsi, kad užsienio bankai, atsinešdami jiems įprastas pinigų "darymo" technologijas, nepamirštų pas mus diegti ir vakarietiškų bankinio verslo etikos standartų", – viliasi asociacijos "Už sąžiningą bankininkystę" vykdomasis direktorius Kęstutis Kupšys.

Eglė Kybartienė pažymėjo, jog organizacijoms, ginančioms finansinių paslaugų vartotojus, būtina sujungti jėgas, nes šioje srityje vartotojų teisės itin pažeidžiamos. Kita vertus, ir patys vartotojai vis aktyviau gina savo teises – tai rodo gautų skundų skaičius. Prasidėjus krizei, per dvejus metus skundų skaičius išaugo keletą kartų.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) 2009 metais raštu gavo 144 skundus dėl finansinių paslaugų, dėl kurių buvo pradėti tyrimai, kai tuo tarpu 2008 m. tokių skundų buvo 66, o 2007 m. – 33. 2009 metais buvo gauti 547 vartotojų paklausimai ryšio priemonėmis (elektroniniu raštu ir telefonu). Iš viso per 2010 m. dėl vartotojų teisių pažeidimų finansinių paslaugų srityje VVTAT išnagrinėjo 100 ginčų, 59 ginčai išspręsti taikiai.

Nuo 2012 m. sausio 2 d. pasikeitė ginčų tarp vartotojų ir finansų institucijų, nagrinėjimo tvarka. Šias funkcijas iš Draudimo priežiūros ir Vertybinių popierių komisijos bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos perėmė Lietuvos bankas. Finansinių paslaugų vartotojų teises ginančios organizacijos kol kas negali komentuoti, ar nauja tvarka palankesnė ir aiškesnė vartotojui.

Kontaktiniai asmenys:
Lietuvos bankų klientų asociacija
Direktorius Rūtenis Paukštė
Tel. (8-687) 17778
info@lbka.lt

Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija
Direktorė Eglė Kybartienė
Tel. (8-611) 35509
info@consumer.lt

Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“
Vykdomasis direktorius Kęstutis Kupšys
Tel. (8-698) 76444
info@sazininga-bankininkyste.lt