Asociacijos: po administracinio teismo sprendimo DNB turėtų pripažinti padaręs klaidą

Vilnius, 2012 m. kovo 6 d.

Pirmadienį Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijai nusprendus netenkinti DNB banko skundo, ginčijant Vertybinių popierių komisijos sprendimu patvirtintas išplėstinio patikrinimo išvadas dėl galimo piktnaudžiavimo investuotojų pasitikėjimu, bankas turėtų susitaikyti su pralaimėjimu ir pagaliau pripažinti padarytas klaidas, mano bankų paslaugų vartotojų teises ginančios asociacijos.

„Teismas parodė, kad DNB bankas, skųsdamas tuometinės Vertybinių popierių komisijos, dabar įjungtos į Lietuvos banko sudėtį, veiksmus, tik tuščiai priešinosi, nepripažindamas akivaizdžių faktų. Nors kolegijos sprendimas dar gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, jau dabar matosi tendencija – Lietuvos bankai teismų durų kojomis nebeatidarinės“, – sakė asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vykdomasis direktorius Kęstutis Kupšys.

DNB pastaruoju metu, nuo praėjusių metų gruodžio, jau pralaimėjo dvi civilines bylas investuotojams, kurie buvo suklaidinti banko pažadų investuoti į neva nerizikingą investicinį produktą, kuris galiausiai klientams atnešė didžiulių nuostolių. Šiuo metu bankas nepalankius jam sprendimus yra apskundęs.

„Bankui jau būtų laikas pripažinti padarytas klaidas ir atlyginti klientams padarytą žalą, kaip buvo rekomendavusi komisija. Tai būtų graži pradžia diegiant sąžiningo elgesio su klientais standartus tiek šiame banke, tiek visame Lietuvos bankininkystės sektoriuje“, – mano asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vadovas. Šią poziciją palaiko ir neseniai trišalius bendros veiklos susitarimus pasirašiusios Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija bei Lietuvos bankų klientų asociacija.

Lietuvos bankų klientų asociacija siūlo atkreipti dėmesį į pasitaikančius interesų konfliktus. „Manome, kad banko darbuotojais negali būti vienu metu ir kliento konsultantu, ir to paties banko leidžiamų vertybinių popierių pardavėju. Būtent taip buvo DNB banko atveju, kai norėdamas parduoti savo obligacijas bankas atsiduria interesų konflikto situacijoje. Siekiant pakeisti į gerąją pusę bankų ir jų klientų santykius, raginame banką geranoriškai pripažinti savo klaidas ir atlyginti klientams padarytus nuostolius. Taip pat reikia kartu ieškoti būdų, kaip išvengti interesų konflikto situacijos, siūlant klientams įvairias bankines paslaugas bei taip vadinamus „produktus“, – sakė Lietuvos bankų klientų asociacijos generalinis direktorius Rūtenis Paukštė.

Vertybinių popierių komisija pernai rugpjūtį nustatė, jog DNB banko platintą investicinį produktą (su akcijų ir žaliavų kainų indeksais susietas obligacijas, perkamas už banko skolintas lėšas) įsigijo 640 neprofesionaliųjų investuotų už daugiau kaip 700 mln. litų, o galimi DNB banko klientų nuostoliai siekia beveik 100 milijonų litų.

Komisija tuomet konstatavo, kad bankas galėjo piktnaudžiauti investuotojų pasitikėjimu. Komisijos nuomone, bankas turėtų prisiimti atsakomybę ir atlyginti žalą suklaidintiems investuotojams. Bankui šias išvadas apskundus, Vilniaus apygardos administracinis teismas į procesą trečiuoju asmeniu įjungė asociaciją „Už sąžiningą bankininkystę“, nuosekliai ginančią Lietuvos vartotojų – bankų klientų teises. Analogiškai į procesą buvo įtraukta ir Investuotojų asociacija.

Anot asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vykdomojo direktoriaus K. Kupšio, visame pasaulyje ginčytini klausimai bankų sektoriuje sprendžiami derybomis, ir tik retais atvejais reikia įsikišti reguliavimo institucijoms, kaip antai „Citigroup“ atveju, kuris galiausiai 2011 m. spalį sutiko klientams sumokėti 285 milijonus JAV dolerių kompensacijų dėl netinkamai parduotų investicinių produktų, arba HSBC atveju, kai Didžiosios Britanijos Finansinių paslaugų priežiūros įstaiga (FSA) bankui priteisė 10,5 mln. svarų baudą ir įpareigojo sumokėti 29 mln. svarų kompensaciją klientams.

Vartotojų teises ginančių asociacijų žiniomis, dėl DNB banko išleistų obligacijų Lietuvos teismuose šiuo metu iš viso nagrinėjama ne mažiau kaip 12 bylų, o mažiausiai viena byla dėl analogiškų motininio DNB banko platintų investicinių produktų jau yra pasiekusi Norvegijos Aukščiausiąjį teismą. Preliminariais duomenimis, Lietuvoje iš viso į teismus yra kreipęsi mažiausiai 40 asmenų, dalies jų ieškiniai yra nagrinėjami kartu.