Į VPK ir „DnB Nord“ ginčą įtraukta ir visuomenės interesą ginanti asociacija

Vilnius, 2011 m. lapkričio 5 d.

Šią savaitę Vilniaus apygardos administracinis teismo teisėjų kolegija priėmė nutartį Vertybinių popierių komisijos ir AB „DnB Nord bankas“ ginče dėl Komisijos paskelbtos išplėstinio tyrimo medžiagos ir į procesą įjungė asociaciją „Už sąžiningą bankininkystę“.

AB „DnB Nord bankas“ skundžia Vertybinių popierių komisijos šių metų rugpjūtį paskelbtą sprendimą, kuriame nurodoma, jog bankas, neprofesionaliems investuotojams platindamas su akcijų indeksais ir kitu turtu susietas obligacijas (SASO), finansuotas to paties banko paskolintomis lėšomis, galėjo piktnaudžiauti investuotojų pasitikėjimu. Komisijos nuomone, Bankas turėtų prisiimti atsakomybę ir atlyginti žalą suklaidintiems investuotojams. Banko platintą investicinį produktą įsigijo 640 neprofesionaliųjų investuotų už daugiau kaip 700 mln. Lt, o galimi „DnB Nord banko“ klientų nuostoliai siekia beveik 100 mln. litų.

Dėl klientų patirtų nuostolių Lietuvos teismuose šiuo metu nagrinėjama apie dešimt civilinių bylų. Vienos iš jų nagrinėjimas buvo sustabdytas iki tol, kol bus baigtas „DnB Nord banko“ skundo nagrinėjimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Ieškovu kai kuriose bylose yra ne po vieną asmenį, todėl iš viso į procesus prieš banką yra įsitraukę jau apie 40 asmenų.

„Džiaugiamės, kad teismai pagaliau atsižvelgė į būtinybę išklausyti platesnius gyventojų sluoksnius atstovaujančias organizacijas. Tokie sprendimai, kaip šis, sukuria prielaidas užtikrinti didesnę teismų atsakomybę prieš visuomenę ir sprendimų skaidrumą“, – sakė asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ tarybos pirmininkas Alvydas Augaitis.

Praėjusią savaitę asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“ raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką, Teisingumo ministrą su siūlymu kuo greičiau spręsti tarėjų institucijos įvedimo klausimą, ypač – grupės ieškiniuose. Anot asociacijos kreipimosi, „siekiame, kad visuomenės atstovai su patariamuoju, o gal ir sprendžiamuoju balsu būtinai dalyvautų nagrinėjant bylas, kurių baigtis turi išskirtinę reikšmę ne šiaip vienam ar kitam asmeniui, bet didelei asmenų grupei. Analogiškas visuomenės įtraukimas būtinas nagrinėjant grupės ieškinius“.

Kitas teismo posėdis įvyks gruodžio 19 dieną.