Asociacija UŽ SĄŽININGĄ BANKININKYSTĘ

Asociacija "Už sąžiningą bankininkystę" vienija Lietuvos piliečius, neabejingus Lietuvos bankininkystėje vykstantiems procesams, siekiančius didesnio bankų sektoriaus skaidrumo, atvirumo.

Asociacija pasisako už bankų ir jų paslaugų vartotojų lygiateisio dialogo ir bendradarbiavimo vystymą, stebi bankinių produktų siūlymo rinkoje atitikimą galiojantiems įstatymams, padeda vartotojams, dėl galimai nesąžiningų bankų veiksmų patyrusiems finansinių nuostolių bei moralinę skriaudą.

Asociacijos tikslas - vartotojų švietimas bei jų dialogo su bankais palengvinimas.

Asociacija "Už sąžiningą bankininkystę" veikia nuo 2011 metų, savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su kitomis panašiomis vartotojų interesus ginančiomis asociacijomis ir tarnybomis.